Herralan Seurojentalon historiaa:


1920-luvun loppupuolella ilmeni kylällä tarvetta saada
suurempi yhteinen kokoontumis- ja harrastustila kylälle.

Seurojentalo-osakeyhtiön perustajina olivat Raittiusyhdistys
Onnenpäivi, Herralan Marttayhdistys, Herralan Suojeluskuntaosasto ja Lotat sekä
lukuisa joukko yksityisiä henkilöitä.

Toukokuussa 1928 aloitettiin urakkaneuvottelut
helsinkiläisen rakennusmestari KPVuoren piirtämän talon rakentamisesta.
Neuvotteluja käytiin hollolalaisten Vilho Peltosen ja Kalle Lehtimäen kanssa.
Lopulta päädyttiin 225 000 markan urakkasummaan 10.10.1928 ja urakan oli
oltava valmis 1.7.1929 mennessä.

Talossa olevat lämmitys uunit ostettiin Kirkosta,
mahdollisesti Hauhon kirkko. 1035 markan hintaan.

Lainoittajana oli Hollolan Säästöpankki 9,5%:n korolla.
Lainaa otettiin 160 00 markkaa, kymmeneksi vuodeksi.

11.1.1929 päätettiin, että kulissien hankinnasta laaditaan
lehti-ilmoitus ja että vihkiäisjuhla järjestetään Marianpäivänä 23.3.1929.

20.2.1929 pöytäkirjapykälä: Päätettiin käydä ja kehoittaa
kaikkia asijaa harrastavia käymään iltatöinä lahjana seurojentalolle tekemässä
sinne lisää tarvittavat penkit, vaatenaulakot sekä yhtä ja toista talolla
tarvittavaa puutyötä.

Vihkiäisjuhla pidettiin 23.3.1929, esiintyjänä mm. Tampereen
rykmentin soittokunta. Kulissien maalaus annettiin taiteilija Heikki Hämeelle
10 000 markan hinnasta.

Sotien jälkeen seurojentalolla järjestettiin usein iltamia,
näytelmiä ja tansseja. Kävijöitä oli paljon myös Lahden kaupungista.

Talon kunto heikkeni 1980-luvun loppua kohden, mutta 1990
alkupuolella alettiin saada opetusministeriön avustusta korjauksiin. Uudet
WC-tilat rakennettiin ennen avustuksia, mutta sen jälkeen on alapohjat ja
lattiat uusittu, katto ja ulkoseinät maalattu ja tehty paljon muita
korjaustöitä. Talkoohenki kylällä on ollut erinomaista, sillä nykysukupolvi on
tuntenut suorastaan velvollisuudekseen säilyttää sen, minkä isämme ovat
talkoilla rakentaneet.


Työ jatkuu, samoin historiankirjoitus.


Eero Virta, hallituksen puheenjohtajaP.S Talon nykyiset omistajat ovat: Herralan Martat ry,
Herralan Kotiseutuyhdistys ry, Herralan Urheilijat ry, Herralan Seudun Metsästysyhdistys ry ja suuri osa alkuperäisistä yksityisistä omistajista